English Deutsch

Žehnání staveniště

V neděli 22. dubna 2018 se konala v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Brodě mše svatá s žehnáním rekonstrukce budovy kláštera. Hlavním celebrantem byl otec provinciál Lukáš Fošum, spolu s ním koncelebrovali otcové dominikáni Damián Němec, Jan Rajlich a místní pan kaplan Jindřich Peřina.

V homílii se otec Lukáš podělil se svou reflexí na několik aspektů mnišského kontemplativního života. Mše svaté se účastnili pracovníci stavební firmy Navláčil ze Zlína, která následující den zahájila v objektu kláštera stavební práce, jež budou, jak doufáme, dovedeny do zdárného konce. Vše provázíme modlitbou.

Žehnání staveniště Žehnání staveniště Žehnání staveniště Žehnání staveniště
Žehnání staveniště Žehnání staveniště Žehnání staveniště Žehnání staveniště