English Deutsch

Žehnání staveniště

V neděli 22. dubna 2018 se konala v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie v Uherském Brodě mše svatá s žehnáním rekonstrukce budovy kláštera. Hlavním celebrantem byl otec provinciál Lukáš Fošum, spolu s ním koncelebrovali otcové dominikáni Damián Němec, Jan Rajlich a místní pan kaplan Jindřich Peřina.

V homílii se otec Lukáš podělil se svou reflexí na několik aspektů mnišského kontemplativního života. Mše svaté se účastnili pracovníci stavební firmy Navláčil ze Zlína, která následující den zahájila v objektu kláštera stavební práce, jež budou, jak doufáme, dovedeny do zdárného konce. Vše provázíme modlitbou.

Žehnání staveniště Žehnání staveniště Žehnání staveniště Žehnání staveniště
Žehnání staveniště Žehnání staveniště