English Deutsch

Základní pilíře dominikánské spirituality

Základní pilíře dominikánské spirituality

Kazatelský řád byl založen svatým Dominikem především k hlásání Božího slova a ke spáse duší. Nezbytným předpokladem tohoto apoštolského cíle je však kontemplativní rozměr řádu, který spočívá v modlitbě a řeholním životě v duchu společenství. Jako dominikánské mnišky zachováváme větší odloučenost od světa (papežskou klauzuru), která nám otvírá porozumění pro šířku, výšku a hloubku lásky Boha, který poslal svého Syna, aby byl celý svět skrze něho spasen. Charakteristiky kontemplativního dominikánského života vyjadřují čtyři základní „pilíře“, jimiž jsou: společný životliturgická a vnitřní modlitba, zachovávání slibů a studium posvátné pravdy.

Základní pilíře dominikánské spirituality