English Deutsch

Zachovávání slibů

Zachovávání slibů

Veřejnými sliby evangelijních rad čistoty, chudoby a poslušnosti jsme zasvěceny Bohu. V našem řádě se výslovně jmenuje jenom slib poslušnosti, protože ostatní dva jsou již zahrnuty v něm.

V čistotě a pokoře srdce a v živé a vytrvalé kontemplaci milujeme Krista, který je v Otcově lůně.

„… skládám profesi
a slibuji poslušnost Bohu,
blahoslavené Panně Marii,
svatému Dominiku,
magistrovi řádu bratří Kazatelů
a tobě, sestro …“

Zachovávání slibů