English Deutsch

Uzavření Jubilea 800 let Řádu

V sobotu 21. ledna jsme spolu s dominikánskou rodinou na celém světě také u nás uzavřely velké jubileum 800 let od potvrzení Kazatelského řádu. Děkovnou mší svatou s námi přijel slavit otec Antonín a fr. Marek z olomouckého konventu. Potěšila nás také přítomnost obou kněží z farností Znojma - otce děkana Jindřicha a otce Martina.

Kázání otce Antonína bylo krátké a povzbudivé - snažit se vrátit do reality s obnoveným nadšením, v každodenním věrném úsilí o svatost a to se srdcem širokým, soucitným a také hluboce radostným. Dívat se na sv. Dominika a mluvit s Bohem o lidech a s lidmi o Bohu…

Pro nás tento požehnaný den ještě zdaleka neskončil. Bratr Marek si pro nás připravil promítání fotografií z pouti po stopách sv. Dominika, které se sám účastnil.

Do slavnostní atmosféry jsme se pak mohly ponořit ještě jednou: odpoledne při sledování přímého přenosu mše svaté, kterou se zástupci rodiny sv. Dominika z celého světa (včetně bratří a sester z české a slovenské provincie) slavil sv. Otec František v Lateránské bazilice v Římě. Díky televizi Noe jsme tak i v naší klauzuře prožily tyto slavnostní okamžiky ve spojení s celým Řádem. Jubileum je tedy uzavřeno: v nás ať trvá vděčnost za celý jeho požehnaný čas a do příštích dnů obnovená důvěra v naše poslání.