English Deutsch

Svatá Brána

Našemu kostelu sv. Kříže se dostalo vyznamenání, byl vybrán k otevření Svaté brány, která byla slavnostně otevřena 19. prosince. Před zahájením v 10:00 hodin byl kostel už zaplněný. Hlavním celebrantem této mimořádné slavnosti byl biskupský legát Mons. Václav Slouk. Přijelo asi 15 kněží ze Znojma a okolí. Dominikánskou rodinu zastoupil P. Cyril Molnár OP.

Každý pátek bude v tomto Svatém roce milosrdenství poutní den. Tyto pátky vedeme v kostele liturgickou modlitbu, adoraci a růženec. Kéž tato naše služba přispěje k rozšíření milostí Svatého roku na co nejvíce duší.

Svatá Brána Svatá Brána