English Deutsch

Studium posvátné pravdy

Studium posvátné pravdy

Studium, které svatý Dominik doporučil již prvím sestrám, je pevnou součástí naší spirituality. Světlem a pramenem studia je Bůh. Studujeme především posvátné texty, v nichž můžeme nazírat na tajemství spásy.

Studium posvátné pravdy Studium posvátné pravdy