English Deutsch

Společný život

Náš řeholní život vychází z řehole sv. Augustina, která dává velký důraz na společný život. Ideálem tohoto života je jednota sester, které mají jedno srdce a jednu duši, a která přerůstá v jednotu s řádem a celou církví. Tato jednomyslnost má být příkladem všeobecného smíření v Kristu. Vzorem je apoštolská církev v Jeruzalémě, kterou shromáždil Duch svatý.

Společný život Společný život Společný život Společný život
Společný život Společný život