English Deutsch

Sliby sestry M. Jordány

Sliby sestry M. Jordány

První říjnová sobota se v naší komunitě nesla ve znamení vděčnosti a radosti – sestra M. Jordána složila dočasnou profesi na tři roky. Spolu s námi tento den prožili bratři Benedikt a Kliment a několik nejbližších sestry Jordány.

V návaznosti na liturgická čtení promlouval fr. Benedikt o zůstávání. Zůstávat na určitém místě, v konkrétních vztazích (se snahou milovat se navzájem), před Boží Tváří; zůstávat v Bohu. Zůstávat s vědomím, že ne my jsme si vyvolily Boha, ale on si vyvolil nás. Zůstávat v Jeho lásce s touhou přinášet trvalý užitek. „Jako Otec miloval mne, tak já jsem miloval vás. Zůstaňte v mé lásce.“ (J 15, 9)

 

Sliby sestry M. Jordány Sliby sestry M. Jordány Sliby sestry M. Jordány Sliby sestry M. Jordány