English Deutsch

Slavnost svatého Dominika 2019

O lumen Ecclesiae …

Zde ve Vietnamu se jméno Dominik překládá jako Ða Minh, což znamená úžasné světlo! Dominik je světlem Církve. Jako křesťané, zvlášť jako dominikáni, jsme světlem světa. Ale máme být spíš jako světlo měsíce než slunce. Pouze Ježíš je pravým světlem světa a my Jeho světlo odrážíme. Církevní Otcové to nazývají lunární služba – odrážet Kristovo světlo jako měsíc odráží světlo slunce. Víme, že jasnost měsíčního svitu závisí na poloze měsíce ve vztahu k slunci. Jasnost světla, které jako dominikáni přinášíme závisí především na našem vztahu s Kristem. …

(Z  homilie fr. Gerarda, Magistra Řádu) 

Letošní slavnost sv. Dominika spolu s naší komunitou slavil dominikán otec Humbert ze Žiliny a františkán otec Jan Maria Vianney, který v březnu vedl naše exercicie. Po slavnostní mši svaté a obědě jsme společně prožili rekreaci, při které nám bratři povídali o svém působení v Žilině a v Praze a svěřili sebe i svůj apoštolát do našich modliteb.

Ora pro nobis, beate Pater Dominice.
Ut digni efficiamur promissionibus Christi.

Slavnost svatého Dominika 2019 Slavnost svatého Dominika 2019