English Deutsch

Slavnost sv. Dominika 2016

Slavnost sv. Dominika  2016

V pondělí 8. srpna se v našem klášteře opět sešli všichni, kdo se jakkoliv podílejí nebo sympatizují s dílem kázání sv. Dominika, jsou spojeni s naší farností a kostelem Sv. Kříže. Oslavovali jsme nebeské narozeniny našeho Otce zakladatele, a to v jubilejním roce 800. výročí potvrzení Kazatelského Řádu a přímo u Svaté brány Roku milosrdenství nemohla být obyčejná událost.

Vděčně si připomínáme 8. srpen loňského léta, kdy byla Dominikova slavnost podobně nesena Rokem zasvěceného života a přivedla k nám mnoho milých hostů. I letos se stala pro všechny příležitostí pro srdečné a povzbuzující setkání.

Slavnostní večer byl otevřen mší svatou v našem kostele Sv. Kříže. Tentokrát jí předsedal o. Egýd Tavel OP, slovenský dominikán působící v blízkém Retzu, v doprovodu nám vzácného hosta – o. Reginalda Slavkovského OP, provinciála Kazatelského Řádu na Slovensku. V presbytáři samozřejmě nechyběl místní o. děkan Jindřich Bartoš a pozvání přijalo i několik kněží ze sousedních farností; z rakouského Retzu přijeli také bratři z komunity Samaritánů. Zapomenout nesmíme ani na důstojné zastoupení našich dominikánských terciářů mezi přítomnými a na hosta z řádu sv. Františka.

Kázání se ujal o. Reginald a využil je, aby se s námi podělil o své čerstvé dojmy z právě ukončené generální kapituly Řádu v Boloni, které se jako provinciál účastnil. Podílem naší komunity sester mnišek na průběhu celé slavnosti byl – kromě modlitby, nejrůznějšího organizování, květinové výzdoby v křížové chodbě a přípravy závěrečného agapé – také zpěv při mši svaté. Jistě musela zaznít hymna řádového jubilea „Laudare, benedicere, praedicare“ - mimochodem pro nás Boží amatéry nijak snadná na nácvik :-) - i hymna Jubilejního roku milosrdenství – to když všichni přítomní v závěru liturgie procházeli Svatou bránou v našem kostele. V křížové chodbě potom ještě proběhl krátký obřad požehnání nově vybudovaného zázemí pro kostel a přilehlý sál. Malá technická místnost pro úklid a přípravu květin v kostele, čajová kuchyňka a sociální zařízení budou od nynějška sloužit životu naší farnosti. Závěr večera pak patřil setkání všech domácích i přespolních při pohoštění v křížové chodbě – děkujeme všem našim dobrodincům, kdo nám jej pomohli připravit. Znovu se podařilo vytvořit milou atmosféru vzájemnosti, kde se každý mohl cítit dobře: byl krásný mírný večer a s posledními hosty jsme se v rajském dvoře, kde velkou atrakcí byl náš právě plodící fíkovník, loučily až téměř za setmění.

Letošní slavnost sv. Dominika nás tak jistě může znovu naplnit vděčností. Nenápadně a spontánně se připojila k ideálu obou velkých letošních jubileí: v síle přijatého Božího milosrdenství přibližovat všechny lidi k sobě a pomáhat i jim zakoušet přijetí a společenství v Kristu, povzbuzení k pokojné společné práci na Otcově Království. Víme, že právě současný svět každé takovéto svědectví naléhavě potřebuje. Proto velké Deo gratias za tento požehnaný den!

 

V předstihu jsme den sv. Dominika oslavily v sobotu 6. srpna s malou komunitou sester z Kongregace Nejsvětějšího Spasitele, která zde ve Znojmě působí. Se sestrami „spasitelkami“ nás pojí dlouholeté blízké vztahy, a proto jejich sváteční návštěva u nás byla prostě milým, skutečně sesterským setkáním. Pomodlily jsme se společně růženec v rajském dvoře a v hovorně pak vzájemně sdílely zážitky a zkušenosti, novinky i starosti, dokud nás nerozloučila nutnost pokračovat za našimi dalšími povinnostmi...

Slavnost sv. Dominika  2016 Slavnost sv. Dominika  2016