English Deutsch

Slavnost sv. Dominika 2017

Na ranní mši svatou jsme uvítali mnoho zdejších věrných přátel Řádu i našeho kláštera, všechna místa v kapli byla zaplněná. Otec Česlav, který za námi přijel svoji promluvu zaměřil na Dominikovu nejmocnější zbraň – modlitbu a neustálý rozhovor s Bohem, který ho bezpečně vedl po cestě jeho povolání až k dokonalému naplnění Boží vůle. Tento krásný úkol – stát se tím, čím nás Pán chce mít, je svěřen každému z nás… Dopoledne pak uplynulo v tichu, před vystavenou Nejsvětější Svátostí - byl to prostor pro modlitbu, klanění a rozjímání.

Po slavnostní rekreaci začala příprava na druhý vrchol slavnosti - večerní mši svatou s našimi terciáři a zdejšími farníky. K naší radosti přijel sloužit otec Egýd Tavel OP, člen slovenské provincie. Jeho kázání patřilo vnějším stránkám dominikánského života. Stručně připomněl revolučnost Dominika jako zakladatele, velkou minulost Kazatelského řádu a proti ní postavil konkrétní současnou situaci dominikánů zde ve Znojmě. Naše pilná příprava zpěvů ke mši svaté se opravdu vyplatila.

Sváteční den pak zakončilo tradiční agapé v kapitulním sále kláštera.

Věříme, že i letošní Dominikova slavnost přinesla povzbuzení a chuť jít dál cestou našeho svatého Otce.