English Deutsch

Setkání noviciátů

Setkání noviciátů

Od 6. do 11. listopadu hostil náš dům setkání noviciátů polských a českých klášterů dominikánských mnišek. K našim dvěma sestrám ve formaci se v těchto dnech připojily další čtyři sestry a jejich novicmistrové z Prahy – Lysolajích, polských klášterů Radonie a Sw. Anny. Na takto vzniklé „spojené noviciáty“ čekal čtyřdenní intenzívní studijní program. Jeho tématem byla tentokrát modlitba. Svými přednáškami o jejích různých aspektech nás postupně povzbudili pozvaní hosté – naši otcové dominikáni Benedikt Mohelník a Kliment Mikulka; ze Slovenska přijel s přednáškou o modlitbě růžence o. Bruno Donoval OP a úvahy zakončila naše sestra Rajmunda o sv. Kateřině Sienské.

Kromě toho se všechny sestry účastnily celé naší liturgie a společně prožívaly i večerní rekreace. Tato setkání mají už pětiletou tradici a mezi všemi velmi pozitivní ohlas. Scházíme se každých půl roku vždy v některém z účastnících se klášterů a cílem není jenom obohacení programu formace mladých sester, ale vzájemně se poznat a navázat osobní kontakty, které budují každou, i řeholní rodinu a oživují naši cestu společného povolání sester mnišek Kazatelského řádu.

Setkání noviciátů Setkání noviciátů Setkání noviciátů Setkání noviciátů