English Deutsch

Setkání noviciátů - Říjen 2018

Klášterní mříže se zvolna pootevřely, to aby se mohly sestry v počáteční formaci vydat vstříc společnému setkání. Toto jejich dobrodružství však mělo mateřské požehnání jednotlivých převorek, a tak mohly sestry z pěti českých a polských klášterů, spolu se svými novicmistrovými, společně prožít poslední říjnový týden. Šťastnými hostitelkami byly tentokrát sestry z Lysolají. Nutno dodat, že se tohoto tak důležitého úkolu zhostily s takovou láskou a pečlivostí, z níž byla jasně patrná inspirace samotnou Martou, avšak se srdcem Marie.

Sestry, ještě jednou: Deo gratias.

Ve společném každodenním Lectio Divina jsme rozjímaly kým je Ježíš Kristus, kým je pro každou z nás a kým byl pro svatého Dominika. Občasné jazykové bariéry, vedly k řadě nejrůznějších ´pytanie´, takže obohacení bylo nejen duchovní, ale i kulturně-lingvistické.

Toto obohacení rozšířil nemalou měrou i otec provinciál, který nás svým horlivým slovem povzbudil k vyprošování si opravdové lásky, po vzoru svatého Dominika. Jeden den jsme také strávily v Praze, a to putováním po dominikánských stopách, přičemž jsme navštívily i klášter sv. Jiljí, kde nám otec Jordán přednesl strhující přednášku o duchovním životě (teď už jen jeho slovo s pomocí Boží uvést do praxe).

Celý týden jsme ukončily společnou rekreací i s domácí komunitou. Děkujeme Bohu i všem sestrám za společně prožitý čas i všechnu tu skvělou zmrzlinu….

A těšíme se zase na jaře v polském klášteře sv. Anny.

 

Setkání noviciátů - Říjen 2018 Setkání noviciátů - Říjen 2018