English Deutsch

Setkání noviciátů - Květen 2019

Poznatky moderní pedagogiky dospěly k závěru, že je dnes nezbytné se vzdělávat po celý život. A přestože to stejně platí i za naší klášterní zdí, přece jen počáteční fázi formaci je věnována zcela mimořádná, neúnavná a trpělivá péče našich formátorek :-)

A abychom spojily síly a vzájemně se obohatily, vyrazily jsme 20. května v sestavě tří formace chtivých mnišek v doprovodu jejich sestry Novicmistrové až za hranice české, a to do Polska, kláštera Sw. Anny poblíž poutního místa Panny Marie Czenstochovské na týdenní noviciátní setkání. Téma, které nás po celou dobu provázelo bylo: Společný život, mlčení, samota v životě dominikánské mnišky. Spolu s námi se zúčastnily i sestry z klášterů z Radonie, Krakova a Prahy. Zapojily jsme se do života místní komunity, tedy chórové modlitby, společného jídla a v poslední den i společné rekreace. Mezi další body programu patřily zvláště přednášky, které nás uváděly do tématu setkání a byly doplněny odpolední diskuzí s přednášejícím. Hlavní organizátorka Siostra Zdislawa nezapomněla ani na bohulibé zpestření a zajistila nám komentovanou prohlídku Jasné Góry. Na mnohé z nás toto mariánské místo silně zapůsobilo.

Naplněny dojmy, novými poznatky, polskou kuchyní a upevněným přátelstvím se sestrami z ostatních komunit jsme se na konci týdne vypravily opět domů, protože všude dobře, doma nejlíp! :-)