English Deutsch

Setkání noviciátů - Duben 2018

Ve dnech 23.–28. dubna  proběhlo další česko-polské setkání sester v počáteční formaci a jejich novicmistrových, které tentokrát hostil polský klášter Radonie. Setkání se zúčastnily novicky, časné profesky a novicmistrové z klášterů Radonie, Sv. Anna a Znojmo. Tématem setkání bylo studium – jeden z pilířů života dominikánské mnišky. Zajímavé a podnětné přednášky si pro nás připravili dominikáni z Polské provincie. Kromě přednášek obsahoval bohatý program také prostor k společné modlitbě, k diskusím a sdílení. Velký dík patří všem, kteří se podíleli na organizaci setkání, zejména komunitě mnišek v Radoních.

Setkání noviciátů - Duben 2018 Setkání noviciátů - Duben 2018 Setkání noviciátů - Duben 2018 Setkání noviciátů - Duben 2018
Setkání noviciátů - Duben 2018 Setkání noviciátů - Duben 2018 Setkání noviciátů - Duben 2018 Setkání noviciátů - Duben 2018