English Deutsch

S.M.Markéta

S.M.Markéta

Ve víře a naději v život věčný oznamujeme,

že byla Pánem do věčné radosti povolána naše milovaná spolusestra

 

S. M. Markéta Ludmila Rybáková OP

 

Posilněna svátostmi odevzdala svou duši Pánu

dne 7. března 2017 v 87. roce života a v 67. roce řeholního zasvěcení.

 

 

Narodila se 9. prosince 1929 v Nýřanech u Plzně jako čtvrtá z pěti dětí. Na Pannu Marii Růžencovou v roce 1949 vstoupila k mniškám Kazatelského řádu do kláštera v Ústí nad Labem.

První sliby složila v klášteře v Litoměřicích v roce 1950 a slavné sliby v soustřeďovacím klášteře v Broumově v roce 1956. V době komunistického režimu, ačkoli byla velmi slabého zdraví, byla násilně donucena do práce v továrně, kde onemocněla těžkou tuberkulózou, která ji poznamenala na celý život.

V zasvěceném životě věrně sloužila Pánu. Zastávala služby sakristánky, ošetřovatelky, novicmistrové a převorky. Poslední období svého života prožívala s vděčností a odevzdaností do Boží vůle. Denně obětovala své modlitby a nemoci za potřeby Církve, našeho Řádu a za plnost života z víry pro své příbuzné.

 

 

S naší drahou spolusestrou se rozloučíme slavením Eucharistie

v sobotu dne 11. března 2017 ve 14:00 hodin

v kostele Nalezení svatého Kříže ve Znojmě.