English Deutsch

Příprava na Jubileum

logo

          

 

 

 

 

 

HYMNA JUBILEA 

 

Slavnostní otevření Jubilejního roku

Od 7. listopadu tohoto roku do 21. ledna 2017 bude dominikánská rodina na celém světě prožívat jubileum – 800 let od potvrzení Řádu kazatelů papežem Honoriem III. v r. 1216. 

V naší české provincii jsme oslavu těchto „kulatin“ Řádu zahájili s malým předstihem – mší svatou celebrovanou o. kardinálem Dominikem Dukou OP už 10. října při příležitosti setkání české dominikánské rodiny v konventu sv. Jiljí v Praze. Litanie ke svatým našeho Řádu, které přitom doprovázely slavnostní průvod do kostela, nám připomenuly, že toto jubileum má být pro všechny Kazatele rokem vděčnosti Bohu za dar tohoto povolání v církvi, příležitostí znovu se dotknout kořenů a obnovit svoje úplné odevzdání se našemu charismatu. V průběhu 800 let své historie zažíval Řád chvíle slavné i méně slavné, ale jeho poslání jít a kázat pro spásu duší zůstává stále stejně aktuální. I zde ve Znojmě, kde nyní dominikánskou rodinu zastupuje sdružení terciářů a naše komunita mnišek, bude pro nás tento rok rokem vděčnosti, věrnosti a obnovy. K charakteru života nás mnišek patří vždy i jeho skrytost, a podstata jubilea se jistě nemůže vyčerpat jen množstvím akcí, ale přesto chceme tuto velkou událost prožívat spolu s našimi farnostmi, se všemi přáteli a dobrodinci našeho kláštera, ve spojení nejen duchovním.

V našem klášteře vstoupíme do jubilea Řádu 7. listopadu slavením ranní mše svaté v 8:00 hod., v kostele Sv. Kříže. Naše pozvání strávit s námi tento den přijal otec provinciál Benedikt Mohelník OP. Srdečně zveme naše terciáře a všechny, kdo se budete chtít připojit k této naší malé slavnosti.

Mniškám Řádu kazatelů připadl krásný úkol – podporovat průběh jubilejního roku modlitbou, a to modlitbou dominikánům vlastní, modlitbou růžence. „Putující růženec“, který bude postupně procházet kláštery našich mnišek na celém světě, „dorazí“ do Znojma ve dnech 3. a 5. července 2016. V tyto dny zvláště toužíme k této naší modlitbě pozvat i vás všechny, kteří jste nám zde ve Znojmě nablízku, a proto budete k tomuto společenství růžence konkrétně a srdečně pozváni. Ve stejné době by měla náš klášter navštívit rovněž putovní výstava, která vás seznámí s historií vzniku Řádu a s podstatnými prvky dominikánského charismatu.

V listu, kterým se otec magistr obrací na náš Řád při vstupu do tohoto velkého jubilea Kazatelů, upozorňuje na jeho šťastnou shodu s jubileem Božího milosrdenství, které právě na rok 2016 vyhlásil Sv. Otec František. Kazatelé vzkříšeného Ježíše Krista jsou uprostřed církve kazateli milosti, kazateli milosrdenství. V tomto roce pro nás dvojnásob milostivém vám chceme vyprošovat, abyste skrze rozjímání Božího slova, modlitbu růžence a slavení svátosti smíření vstupovali stále hlouběji do tajemství Boží milosrdné lásky.