English Deutsch

Prázdniny - čas návštěv

Prázdniny - čas návštěv

Letní prázdniny k nám pravidelně přivádějí mnoho milých hostů.

Srdečné přijímání návštěv a pozornost k hostům je v našem domě samozřejmostí – je jedním ze způsobů našeho „kázání“. Proto je tento čas pro nás náročný - ale zároveň hluboce radostný.

Zvlášť rády pak u nás vítáme rodiny s dětmi a s potěšením vidíme, když se u nás malí cítí dobře – skutečně jako v Otcově domě. Soustředěné ticho křížové chodby pak ochotně na chvíli ustoupí jejich pobíhání a veselým projížďkám v našich nákladních vozících, venku je zase možno užít spoustu legrace při řádění se zahradní hadicí, když malí „zalévají“... Nakukují do kaple a oživují naši liturgii svou nenucenou přítomností.

Je to právě pravidelný rytmus denní modlitby, zpívaná liturgie, adorace Nejsvětější Svátosti, mše svaté v „rodinném prostředí“ naší kaple, co můžeme hostům přímo nabídnout: prostor pro ztišení, možnost nahlédnout jejich všední každodennost v jiném světle, zapojit ji do proudu Boží lásky.

Jejich vděčnost je i naší vděčností.

Prázdniny - čas návštěv Prázdniny - čas návštěv Prázdniny - čas návštěv Prázdniny - čas návštěv
Prázdniny - čas návštěv Prázdniny - čas návštěv Prázdniny - čas návštěv Prázdniny - čas návštěv
Prázdniny - čas návštěv