English Deutsch

Pouť dominikánské rodiny ke Svaté bráně

Pouť dominikánské rodiny ke Svaté bráně

Nejen jubileum našeho Řádu je v plném proudu – ke svému vrcholu se blíží i Svatý rok milosrdenství. Pravidelná páteční pouť ke Svaté bráně 7. října – na svátek Panny Marie Růžencové – nemohla v našem kostele patřit nikomu jinému, než rodině sv. Dominika.

Potěšila nás účast našich bratří – hlavním celebrantem poutní mše svaté byl o. provinciál Benedikt. Věrně doputovaly i naše kongregační sestry a samozřejmě řada našich terciářů. Zastoupení různých větví dominikánské rodiny bylo tedy kompletní.

Promluva o. provinciála se soustředila na modlitbu růžence, která otevírá naše srdce víře, opakuje za všech okolností znovu a znovu Mariino přitakání a tak nás proměňuje v děti našeho nebeského Otce. Náš vícehlasý Magnificat kéž potvrdil vděčnost a radost všech dominikánů – a nejen jich – nad darem růžencové modlitby.

Po eucharistickém průvodu do Svaté brány a závěrečném svátostném požehnání následovalo agapé, připravené v kapitulním sále kláštera. Především to byla pro naše poutníky, a členy dominikánské rodiny, příležitost setkat se, hovořit spolu, povzbudit se… Každý účastník pouti si pak mohl odnést malou svíčku zdobenou v naší dílně, jak jinak, než růžencovým motivem.