English Deutsch

Obláčka sestry Marie Jordány

Obláčka sestry Marie Jordány

 

V sobotu 7. října přikryla Panna Maria Růžencová svým pláštěm radostnou událost v životě naší komunity - naše postulantka Jana Kuběnová vstoupila při obřadu obláčky do období noviciátu. Krásný podzimní den s jasným nebem byl plný slavnostního ruchu. Přijela její nejbližší rodina a několik našich bratří a kongregačních sester v čele s otcem provinciálem Benediktem, kteří ji přišli v jejím rozhodnutí „obléci člověka nového“ podpořit. Jana oblékla řeholní roucho a změnila se v sestru Marii Jordánu.

Kázání otce Benedikta na podobenství o deseti pannách bylo určené čerstvé novicce - noviciát je časem „lisování oleje“, nejde tu však o nějaké násilí, ale o to, vydat ze sebe to nejlepší, ten olej, z něhož se bude trvale živit plamen lásky. Při následující mši svaté pak stál v centru promluvy otce Benedikta samozřejmě růženec, andělské pozdravení, které Dominikovým bratřím i sestrám zvláštním způsobem náleží.

Potom byli všichni pozváni na oběd do sálu kláštera a celé odpoledne jsme prožili v radosti ze společenství.

Obláčka sestry Marie Jordány Obláčka sestry Marie Jordány Obláčka sestry Marie Jordány