English Deutsch

Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop…

Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop…

 V životě člověka jsou dny, na které se nezapomíná. Obláčka patří mezi ně. Očekávání, trochu napětí, nervozity, nejistoty a snad i obav… ale také vděčnost, přátelství, láska, radost… – to vše tvoří mix koktejlu, jehož název by třeba mohl znít „Nový začátek“. Poměr jednotlivých přísad se u každého liší, ale ta hlavní ingredience je všem společná „a my jsme poznali lásku, kterou k nám Bůh má a uvěřili jsme jí“. Pro mnohé – rodinu, přátele, společnost… to může být nápoj těžce stravitelný a jeho složení nepochopitelné. Chápeme. A přesto nám byl 2. 2. 2020, v den zasvěceného života, dopřán. A to plnými doušky. Nešetřilo se. Z životního, v dnešní době velmi pestrého, menu si ho vybrala postulantka Deniska.

Této události byla přítomna jen její nejbližší rodina. Obláčkový přípitek, k radosti postulantky, pronesl fr. Jindřich OP. Sestra Rajmunda, převorka, ji pak přijala do společenství mnišek, spolu se sestrou Růženou, novicmistrovou, ji oblékla do roucha sv. Dominika. A do napjatého ticha pronesla: „Při křtu jsi dostala jméno Denisa, v Řádu se budeš jmenovat sestra Marie Justina.“ „Bohu díky!“

Není u nás zvyk si jméno navrhovat nebo vybírat, postulantka se ho dozví, spolu s ostatními, až při obláčce. Sv. Justina je mučednice a patronka města Uherský Brod. Životní program je tedy jasný.

Po obřadu obláčky následovala mše svatá celebrovaná provinciálem fr. Lukášem OP.

Něco končí, něco nového začíná, a to vše z lásky k Slovu Lásky. Deo gratias!

 

Svěřujeme sestru Marii Justinu do vašich modliteb, ať svůj životní koktejl míchá velkodušně, napojena na Božský Pramen k občerstvení a utišení žízně své, svých drahých i celého světa.

Tak na zdraví … a na život věčný!

 

Sv. Justino, oroduj za nás!

Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop… Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop… Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop… Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop…
Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop… Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop… Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop… Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop…
Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop… Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop… Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop… Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop…
Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop… Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop… Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop… Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop…
Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop… Obláčka – Kdo můžeš pochopit, pochop…