English Deutsch

Návštěva z misií

Návštěva z misií

V úterý 28.6. 2016 nás navštívil náš dlouholetý známý, kněz P. William Deme. Otec William působí trvale v Rakousku, a tak jsou pro nás jeho návštěvy vždy obohacujícím pohledem na společenství církve u našich sousedů za hranicemi; tím spíše, že P. William k nám obvykle nepřijíždí sám. Tentokrát ho doprovázela s. Charlotta z Kongregace Dcer Božské Lásky, která právě slavila jubileum 50 let od svých věčných slibů, a především černošský kaplan, vypomáhající ve farnosti P. Williama, P. Samuel z Keni. Při rekreaci s návštěvou se pozornost přirozeně soustředila na afrického hosta. P. Samuel nám s pomocí P. Williama vyprávěl o mladé církvi v Keni a o své rodné vesnici, kam v poslední fázi cestování nelze než dojít pěšky sedmihodinovým pochodem divočinou a kde obyvatelé dosud musí držet každou noc hlídky, aby do spící vesnice nevnikli lvi. Na druhé straně měl pro nás úsměvné historky o svých zkušenostech z Evropy, například svůj první zážitek se sněhem, nebo jak ho jedna dobrá stařenka ve farnosti považovala najisto za čerta a tuze se divila, že jí P. Samuel má udělit požehnání.

Kontakt keňské a evropské církve v osobě P. Samuela má však jistě i mnohem významnější stránky. P. Samuel chce být, podle svých vlastních slov, jedním z mostů mezi oběma kulturami. Ve Vídni studuje teologii, aby pak mohl působit jako profesor v semináři v Nairobi při formaci domorodých kněží. Ve své vesnici se mu podařilo s rakouskou podporou vybudovat studnu, úpravnu pitné vody, novou školu a faru s hygienickým zázemím, což je pro tamější obyvatele velikým přínosem. A co přináší keňský kněz do Evropy? Podle P. Williama dobré svědectví o otevřenosti, nezištnosti, skromnosti a vděčnosti afrických věřících. Rakouští farníci si P. Samuela hned zamilovali a zvláště se vždy těší na jeho mše svaté, při kterých uplatňuje svoje vrozené africké nadání pro pohyb a tanec.

Při mši svaté, kterou pak u nás oba kněží společně sloužili, sice P. Samuel netančil, přesto nás jeho návštěva velmi obohatila a znovu konkrétně rozšířila obzor pro naše modlitby za světovou církev.

 

V 27. července 2016 nás také navštívili bratři Samaritáni z Retzu. Bratr Titus, který pochází z Nigerie se přišel s námi rozloučit a poprosit o modlitbu.

Návštěva z misií Návštěva z misií