English Deutsch

Návštěva sester z Kostnice

V druhé polovině října nás návštívily naše kongregační sestry z Kostnice – M. Rafaela a M. Martina, které jsou již 30 let našimi štědrými dobrodinkami. Sestry u nás prožily několik dní a také navštívily Uherský Brod, kde si prohlédly náš klášter.

Návštěva sester z Kostnice Návštěva sester z Kostnice