English Deutsch

Návštěva magistra řádu

Dne 3. 3. 2016

Magistra jsme uvítaly solí a chlebem při zpěvu:“ dej Vám Pán Bůh zdraví v tom znojemském kraji ...“ Otec magistr nám bratrsky poděkoval za milé přijetí a řekl, že naše uvítání chlebem a solí se ho velmi dotýká. Připomnělo mu to jednoho jeho spolubratra, který působil v Afghánistánu a ujímal se opuštěných dětí – sháněl pro ně jídlo, staral se o ně. A ty děti mu říkaly: „Tak ty jsi k nám přišel, abys s námi sdílel chléb a sůl...“ Později, když musel z Afghánistánu odejít, vydal knížku, která měla právě tento název: Pojďme sdílet chléb a sůl.

Pak nás otec magister vyzval, abychom kladly otázky a sami mu o sobě něco řekly. Čím naše komunita žije a měl zvlášť živý zájem o naši situaci s přípravou a stěhováním do Uherského Brodu. Mluvil také o všech provinciích v Evropě, o jejich bolestech i radostech. Povzbudil nás k tomu, abychom se vždy soustředily na to co je důležité. Máme vydávat svědectví společného života, který je našim úkolem. Velmi nás zaujala myšlenka, že věřící pocházejících z tradičního prostředí ubývá a má-li řád růst, musí v něm stoupat počet konvertitů. Vyprávěl nám také jak mu Jeho služba dala nový pohled na řád. Jeho přítomnost a jeho slova nás velmi obohatily.

Návštěva magistra řádu Návštěva magistra řádu