English Deutsch

Návštěva dětí

Návštěva dětí

24. ledna 2019 nás navštívili žáci sedmého ročníku Základní speciální školy ze Znojma.

Spolu s paní učitelkou Mgr. Magdou Navrkalovou a asistentkou Martinou si prohlédli architekturu přízemí kláštera, fresku na stropě zobrazující Pannu Marii a sv. Dominika s neodmyslitelným pejskem a hvězdou nad hlavou. U sochy s. Ludmily a malého krále sv. Václava si připomenuli znalosti dějepisu. V kapli při prohlídce oltáře ve tvaru otevřené knihy života s řeckými písmeny α (alfou) a ω (omegou) žáci bezprostředně reagovali, že alfu znají z matematiky. A nechyběla ani hudební část programu. Vyslechli si starobylou antifonu Salve Regina v našem podání a na oplátku zazpívali My jsme malí muzikanti… Před kapli jsme obdržely krásně ručně vyrobené dárky a ukázaly jim naše ruční výrobky. Nakonec jsme zjistili, že téměř všechny dveře přízemí končí na křížové chodbě, kde jsme se společně vyfotografovali a rozloučili. Bylo to krásné a obohacující setkání jak pro ně, tak pro nás. Neseme je i jejich rodiny v modlitbách.

Návštěva dětí Návštěva dětí Návštěva dětí