English Deutsch

Návštěva dětí z letního tábora našich kongregačních sester

Návštěva dětí z letního tábora našich kongregačních sester

Den po slavnosti sv. Dominika, 9. srpna, u nás bylo opět živo - naše kongregační sestry dominikánky k nám na návštěvu přivezly na třicet školáků z letního tábora v blízkých Prosiměřicích, který pro děti už několik let úspěšně pořádají. Pro návštěvníky jsme si připravily krátký úvod o našem způsobu života, ale pak už se děti ptaly samy - v kolik ráno vstáváme, jaký máme denní program, proč nosíme závoj… Pomodlily se s námi v naší kapli a zazpívaly nám tam i pěkně nacvičené Andělské pozdravení. No a samozřejmě proběhaly celou křížovou chodbu, s chutí posvačily nabídnuté buchty a v rajském dvoře ochutnaly čerstvé fíky z našeho fíkovníku. Nakonec je jim od nás ani nechtělo…

Našim kongregačním sestrám patří velký dík za všechnu práci, kterou dětem nejen o prázdninách věnují. Pamatujeme na jejich působení v modlitbě a dá-li Pán, těšíme se třeba příští léto na podobnou návštěvu „táborníků“ v našem domě.

Návštěva dětí z letního tábora našich kongregačních sester Návštěva dětí z letního tábora našich kongregačních sester Návštěva dětí z letního tábora našich kongregačních sester