English Deutsch

Návštěva generálního promotora pro mnišky

Návštěva generálního promotora pro mnišky

Ve středu dne 21. 2. 2019 jsme hostily vzácnou a milou návštěvu – otce provinciála Lukáše a otce Caesara, současného promotora mnišek, ze Španělska. Otec Caesar Valero Bajo se už 5. rokem stará a navštěvuje všechny mnišské komunity našeho řádu. Proto se i naše společná rekreace, z velké části dotýkala současné situace ostatních mnišek napříč celým světem. Jak už to v rodinách bývá, najdeme mnoho, co přidělává vrásky, bolí a zve ke sepnutým rukám, ale na straně druhé ještě více toho, co působí radost a vděčnost. Do té první kategorie, mimo jiné, patří ty z našich 197 mnišských komunit, které zvláště kvůli nedostatku nových povolání, budou s velkou pravděpodobností nuceny své komunity zavřít a připojit se k jiným. Klášterů, kterých se to týká je téměř polovina! Vybavují se nám slova otce Timothyho Radcliffa OP z knihy Medvěd a mniška (vřele doporučujeme :-) ):

„Jednou jsem šel navštívit s jedním starým spolubratrem klášter dominikánských mnišek v Anglii. Ten klášter se zjevně chýlil ke konci své existence, ale jedna z mnišek řekla mému společníkovi: „Otče, viďte, že Pán nedopustí, aby náš klášter vymřel?“ On odpověděl: „Copak nenechal umřít svého Syna?“…
Musíme být těmi, kdo sestupují do údolí smrti a projevují svou víru v Boha, který křísí mrtvé.“

S pohledem upřeným k Velikonocům, nás to plní nadějí, že máme před sebou jediný úkol:
stávat se těmi, kterými máme a stále znovu se učit žít své povolání. O vše ostatní se už postará Pán.
 

Otec Caesar mluvil i o mnohých komunitách, které jsou věrné svému poslání, přitahují mladé a jsou velkou útěchou a podporou pro všechny, kdo se s nimi setkávají. Jednou z výzev, které jsou například před námi, je založení kláštera v Číně. Další zajímavostí například bylo, že každá 12. mniška je v současnosti ve formaci.

Tyto společně strávené chvilky v nás upevnily pocit sounáležitosti a propojení s ostatními komunitami. Otec se s námi rozloučil těmito slovy:

„Potřebujeme vás a potřebujeme se navzájem, abychom objevili zázrak bratrského života. S láskou se komunita stává nebem, ale když o něj nepečujeme, tak se může stát i peklem. Takže je potřeba každý den obnovovat tento zázrak lásky bratrského i sesterského života.“

Návštěva generálního promotora pro mnišky Návštěva generálního promotora pro mnišky