English Deutsch

Malé ohlédnutí za rokem 2016

Začal nový liturgický rok a rok kalendářní se pomalu chýlí ke svému konci – příhodný čas pro malé ohlédnutí. Jaké tedy u nás bylo léto Páně 2016?

Především to bylo léto dvakrát milostivé. Mimořádný Svatý rok milosrdenství, který jsme směly prožívat přímo u Svaté brány v našem kostele Sv. Kříže, už skončil a my nyní můžeme očekávat jeho první plody. Jubileum 800 let od založení našeho Řádu se uzavře 21. ledna příštího roku. Probíhá skrytěji – je to oslava více „rodinná“. Přesto ho u nás jistě nebylo možné přehlédnout: připomeňme slavnostní zahájení jubilea už 7. listopadu loňského roku, letošní slavnost sv. Dominika (8.8.) a pouť dominikánské rodiny ke Svaté bráně o slavnosti Panny Marie Růžencové (7.10.). Do atmosféry tohoto jubilea příhodně zapadla i vzácná návštěva otce magistra Řádu Bruna Cadoré v našem klášteře v březnu tohoto roku.

V samotné naší komunitě nepřinesl tento rok žádné významné změny, ale není všem dnům konec - hned po silvestru očekáváme příchod nové kandidátky. Léto 2016 je také dalším rokem, který tady ve Znojmě prožíváme po odchodu našich bratří „samy“. Bohu díky se tuto změnu daří všem „zúčastněným stranám“ postupně překlenout. I uplynulý rok tak jistě znovu posílil naše vztahy s farností – spolehlivě nás stmelila spolupráce na přípravě poutí ke Svaté bráně i našich výše zmíněných „dominikánských“ slavností, a také náročné období přestavby zázemí pro kostel a kapitulní sál, který nyní pravidelně slouží i našim farníkům.

Konečně i přímo naši komunitu čeká stavba – projekt úpravy kláštera v Uherském Brodě, do kterého se chystáme přesídlit, v uplynulém roce pokročil a vše se rýsuje stále konkrétněji. Zatím však opravdu pouze rýsuje: „papírová příprava“ projektu vyžaduje hodně času, trpělivosti a modlitby. Rok 2016 tak uzavíráme jenom s vděčností a léto Páně 2017 očekáváme s důvěrou v Boží prozřetelnost.