English Deutsch

Liturgická a vnitřní modlitba

Liturgická a vnitřní modlitba

V liturgii se zpřítomňuje tajemství spásy, a to především v eucharistii, která je památkou Kristovy smrti a zmrtvýchvstání. Proto je slavnostní konání liturgie opěrným bodem a duší celého našeho života. Jako mnišky se modlíme celou liturgii hodin podle starobylé tradice chórovým způsobem. Ve vnitřní modlitbě následujeme sv. Dominika jako on následovat Krista Pána, který ve dnech svého pozemského života přednášel s naléhavým voláním a se slzami vroucí modlitby k Bohu.

Liturgická a vnitřní modlitba Liturgická a vnitřní modlitba