English Deutsch

Kontakt

Kontakt
Adresa:
Mnišky Kazatelského řádu
Mariánské náměstí 61
688 01 Uherský Brod
 
Převorka: S. M. Rajmunda Esterháziová OP
E-mail: mnisky@op.cz
 - objednávky výrobků: objednavky.mnisky@gmail.com 
Telefon: 515 221 161
Mobil: +420 776 898 406
Číslo účtu: 1014056624/5500

 

Kontakt