English Deutsch

Kontakt

Kontakt
Adresa:
Mnišky Kazatelského řádu
Dolní Česká 1
669 02 Znojmo
 
Převorka:
S. M. Rajmunda Esterháziová OP
E-mail: mnisky@op.cz
Telefon: 515 221 161
Mobil: +420 776 898 406
Číslo účtu: 1014056624/5500

 

Kontakt