English Deutsch

Jubileum řádu

logo   

 

Modlitba jubilea                                                      

 
Bože, Otče milosrdenství,
Tys povolal svého služebníka
Dominika Guzmana,
aby se ve víře vydal na cesty
jako poutník a kazatel milosti.

Když slavíme Jubileum Řádu,
prosíme Tě: vylej na nás znova
Ducha vzkříšeného Krista,
abychom mohli věrně a s radostí hlásat evangelium pokoje.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

 

Modlitba svatého růžence

Každý měsíc je jeden den vyhrazený společné intenci,

která propojuje liturgii s apoštolátem.

2015

7.11. Zahájení Jubilea - Modlitba za svěření Jubilea

22.12. Výročí schválení řádu - Modlitba za povolání do řádu

 

2016

17.1. Útěk do Egypta - Modlitba za emigranty a uprchlíky

11.2. Světový den nemocných - Modlitba za nemocné a ty, kdo o ně pečují

19.3. Poskytnutí svobody zajatcům - Modlitba za vězně

3. 4. Neděle Božího Milosrdenství - Modlitba za umírající

8. 5. Panny Marie, Ochránkyně našeho řádu - Modlitba za trpící členy řádu

8. 6. Bl. Diany a Cecílie - Modlitba za mnišky řádu

4. 7. Bl. Pier Giorgia Frassatiho - Modlitba za Světové dny mládeže v Krakově

22. 8. Panny Marie, Královny vesmíru - Modlitba s jinými řády

8. 9. Narození Panny Marie - Modlitba za učitele a studenty

7. 10. Panny Marie Růžencové - Modlitba za mír

20. 11. Krista Krále - Modlitba za vůdce a představené

12. 12. Panny Marie z Guadalupe - Modlitba za nenarozené děti a rodiny

 

2017

21. 1. Uzavření Jubilea - Modlitba díků za Jubileum

18 dní zbývajících do konce Jubilea využijeme pro modlitbu novény k přípravě na Jubileum ve Fatimě. (100 let od zjevení Panny Marie)