English Deutsch

... Je čas přijít

... Je čas přijít

„Hospodin bude střežit tvůj odchod i příchod nyní i navěky.“

Většina věcí ze Znojma byla již převezena do Uherského Brodu… A v pátek 20.12. se do brodského kláštera přesunula i velká část komunity. Zabydlování však bylo postupné… nejprve se vybalilo to nejnutnější… mnoho věcí zůstalo ještě v desítkách krabic (což znamená, že stále něco hledáme, přemísťujeme a pak opět hledáme :-) )… Přestože tato situace neodpovídá klasické představě o klidném a tichém Adventu, přesto nám to nebránilo prožít pokojné, byť trochu netradiční, Vánoce. Kapra i cukroví jsme dostaly od místních dobrodinců a s vděčností se utvrdily v tom, že Pán se stará.

V neděli 22. 12. nás při mši svaté v Uherském Brodě přivítal otec děkan a též pan starosta, bylo to milé uvítání. V odpoledních hodinách se k nám připojily tři naše nejstarší sestry a sestra Diana, které pobývaly ve Střelicích. Takže od neděle jsme již byly kompletní a společně jsme očekávaly narození Spasitele. Bohu díky!

 

Děkujeme všem, kteří nám pomáhají se zabydlováním; všem, kteří nás podporují duchovně i finančně. Předkládáme vás i vaše úmysly Pánu.

 

 

... Je čas přijít ... Je čas přijít ... Je čas přijít ... Je čas přijít
... Je čas přijít ... Je čas přijít