English Deutsch

Je čas odejít ...

Je čas odejít ...

Jak čteme v knize Kazatel: „Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas.“ (Kaz 3, 1). Téměř na sklonku roku 2019 se náš čas ve Znojmě naplnil… nastal pro nás čas odchodu.

Za naše téměř třicetileté působení ve Znojmě jsme spolu s farníky poděkovali při mši svaté v den slavnosti Krista Krále. Mši celebroval Mons.  Jiří Mikulášek, který zastupoval biskupa Vojtěcha, jenž se této slavnosti nemohl zúčastnit. Otec biskup nám však poslal dárek – pamětní medaili sv. Jana Sarkandra, který kněžské svěcení přijal v Brně, mučednickou smrt pak v Olomouci; takže tento světec spojuje obě diecéze – jak tu, z které odcházíme, tak tu, v níž budeme působit.

Po tomto oficiálním rozloučení se Znojmem odjely tři nejstarší sestry a sestra Diana do Střelic, kde je na měsíc přijala komunita kongregačních sester, kterým za toto velkorysé přijetí velmi děkujeme. Také přípravy na stěhování ještě zintenzivnily, takže se, s pomocí mnoha ochotných dobrodinců, během prosince vše potřebné převezlo do Uherského Brodu.

V pátek 20.12. jsme ráno slavily mši svatou ještě ve znojemské kapli, a pak jsme se postupně vydávaly na cestu – s vědomím, že Pán je s námi, ať jdeme kamkoliv…  A večerní chvály jsme se už modlily v Uherském Brodě.

 

Děkujeme všem, kteří nám se stěhováním pomáhali! Svěřujeme vás i všechny naše znojemské dobrodince a farníky ve svých modlitbách Pánu.

Je čas odejít ... Je čas odejít ... Je čas odejít ... Je čas odejít ...
Je čas odejít ... Je čas odejít ... Je čas odejít ... Je čas odejít ...
Je čas odejít ... Je čas odejít ... Je čas odejít ... Je čas odejít ...
Je čas odejít ... Je čas odejít ... Je čas odejít ... Je čas odejít ...
Je čas odejít ... Je čas odejít ... Je čas odejít ...