English Deutsch

Historie komunity

Historie komunity

Náš řád založil sv. Dominik Guzman, který se narodil ve Španělsku ve 12. stol. (okolo r. 11170). Byl založen pro kázání a pro spásu duší, jeho posláním je hlásat Boží slovo. To hlásání Božího slova náleží našim bratřím, sestrám a laikům. Posláním nás mnišek je modlitba a kontemplativní život, kterým podporujeme činnou službu řádu. První klášter mnišek byl založen v Pruile v jižní Francii r. 1206. První mnišky u nás byly v Brně r. 1239, působily u nás i na dalších místech, prakticky až do zásahu Josefa II.

Po zásahu Josefa II. Neměla ČDP 150 let kont. Větev řádu. K prvnímu obnovení došlo během II. svět. války. Velkou zásluhu na tomto obnovení mají P. Metoděj Habáň a P. Jiří Maria Veselý. Naše komunita byla schválena 30. 4. 1948. počátky byli obtížné, začínalo se ve veliké chudobě v nevyhovujících budovách. Už v září 1950 byly sestry zásahem kom. Režimu vyvezeny a rozptýleny do internačních klášterů a nasazeny do továren – vystřídaly různá zaměstnání. Letos je tomu 67 let trvání komunity. Během těchto let se komunita několikrát stěhovala a nikdy jsme neměly svůj klášter. Jsme sice komunita klauzurovaných sester, ale taková putující. Říká se, že zelí, když chceme, aby narostlo hodně veliké, musíme ho několikrát přesadit. Nejsme sice veliké, ale víme, že náš pravý domov je v nebi. Předposledním místem byl Moravec, kde je charitní domov pro kněze.

Zde byl i tehdejší provinciál P. Ambrož Maria Svatoš. Ujal se sester a zapsal se do dějin naší provincie svou dlouholetou službou provinciála v období komunist. diktatury a neúnavným úsilím o svatořečení paní Zdislavy z Lemberku. Letos tomu bylo 21. května 20. let co ji v Olomouci Svatý Otec Jan Pavel II. Svatořečil. Sv. Zdislava je patronkou rodin, a naše komunita se zvlášť modlí za rodiny, které jak víme prochází krizí, zpochybňuje se podstata manželství a jsou různé pomýlené názory v oblasti etiky. A tímto bych chtěla povzbudit všechny trpící rodiny, aby se vydaly na pouť ke svaté Zdislavě do Jablonného v Podještědí. Jejíž hrob stále vyznamenává mnohými milostmi a zázraky a v kryptě pod bazilikou svaté Zdislavy je také pochovaný P. Ambrož.

S pádem kom. totality nastala svoboda a postupně se obnovovaly kláštery. Byl nám nabídnut dominikánský klášter ve Znojmě, kde nyní žijeme od října 1990.

V současnosti nás zde žije 10 sester a jedna přidružená sestra. Zde na hřbitově odpočívá už 6 sester. Mezi ně patří také Matka Kateřina Baková, která zastávala v těžkých dobách úřad představené celých 40 let a svým příkladným životem povzbuzovala k věrnosti. Zemřela v pověsti svatosti a zanechala po sobě autobiografii a několik spisů o duchovním životě, které naleznete zde: spisy Matky Kateřiny

Historie komunity Matka Kateřina Baková OP Historie komunity Milostný obraz Panny Marie ve Znojmě Historie komunity Naše společná fotka 2015