English Deutsch

Formace

Formace

Formace v komunitě jako ve škole lásky postupuje v několika stupních, které mají připravit sestru na úplné zasvěcení se Bohu. Prvním stupněm uvedení je postulát, který trvá šest měsíců až rok. Pak postulantka přijímá řeholní hábit, bílý závoj a nové jméno a tímto začíná dvouletý noviciát. První profesi skládáme na 3 roky, pak ji obnovujeme na 1 rok, po kterém skládáme slavné sliby, kterými se zasvěcujeme Bohu v řádu až do smrti.

Formace Formace Formace