English Deutsch

Euromon 2019

Ve dnech 14.–19. října se uskutečnilo setkání mnišek „našeho regionu“, které proběhlo v Krzeszowice v Polsku a zúčastnily se ho zástupkyně mnišek ze 14 klášterů. Na setkání byl také přítomen promotor pro mnišky fr. Caesar Bajo a generální prokurátor fr. Benjamin Earl. Hlavním tématem byla statuta vznikající asociace. Setkání bylo velmi pečlivě připraveno a jednotlivé příspěvky i poznámky vytvářely harmonický souzvuk.

Euromon 2019 Euromon 2019 Euromon 2019 Euromon 2019