English Deutsch

Ekumenická bohoslužba

Ekumenická bohoslužba

Letos poprvé jsme se mohly zblízka připojit k ekumenické bohoslužbě, kterou v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů uspořádaly v neděli 22.1. křesťanské církve působící ve Znojmě. Tentokrát se totiž toto setkání konalo přímo v naší kapli. Přijaly jsme tak u nás nejen farníky ze zdejších katolických kostelů, ale i věřící z místních sborů evangelické, československé husitské a metodistické církve. Společné modlitby, čtení z Písma Svatého  a zamyšlení na téma Šalom - Boží pokoj příhodně propojily ekumenické písně; po bohoslužbě pak následovalo pro všechny pohoštění v sousedícím farním sále. Pro nás bylo nové setkání s bratry a setrami z jiných církví, příležitost svědčit svou přítomností a jistě konkrétní povzbuzení dál horlivě vyprošovat naplnění Pánova přání, "aby všichni jedno byli".