English Deutsch

Dokument "Psi Páně aneb Sněz ten film"

Dokument "Psi Páně aneb Sněz ten film"

 Ve čtvrtek 16.2. k nám opět zavítal filmový štáb studia Forleaf ze Zlína - tentokrát ale ne kvůli natáčení, nýbrž promítání. Netradiční dokument o dominikánech "Psi Páně", který vznikal také v našem klášteře v minulém jubilejním roce Řádu, je totiž už na světě a začíná své putování po českých a moravských kinech. Autoři nám celé dílo přijeli představit osobně, s poděkováním za naši otevřenost a spolupráci při natáčení a také s prosbou o další duchovní doprovázení celé akce. Dokument "Psi Páně" chce totiž být především kázáním, a podporovat kázání našich bratří modlitbou je základním posláním nás sester mnišek. Povzbuzujeme vás - budete-li mít příležitost, určitě si nenechte "Psi Páně" ujít, stojí za to.

www.psipane.cz