English Deutsch

Dokončovací práce a úpravy terénu

Od prosince 2019, kdy jsme se přestěhovaly o Uherského Brodu, sledujeme, jak pracovníci firmy Navláčil horlivě dokončují práce na klášteře a jak upravují terén. Na tom všem se také podílíme naším postupným zabydlováním se a výsadbou květin a zeleniny v zahradě.

Jsme vděčné Pánu Bohu, že nad námi všemi bdí a pomáhá nám dokončit první fázi stavby - rekonstrukci kláštera, presbytáře, oplocení a areálu.

Dostáváme stále mnoho žádostí o kratší i delší pobyty s možností ztišení a načerpání duchovních sil, kterým zatím nemůžeme bohužel vyhovět.

Stavbu domu pro hosty plánujeme, a proto Vás prosíme o modlitbu a jakoukoli jinou podporu. Neboť financování stavby domu pro hosty je z velké části závislé na darech našich dobrodinců, a proto jsme vděčné za každou Vaši pomoc.

DĚKUJEME!

Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu
Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu
Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu
Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu
Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu
Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu
Dokončovací práce a úpravy terénu Radujeme se z prvních brodských květů :) Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu
Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu Dokončovací práce a úpravy terénu
Dokončovací práce a úpravy terénu