English Deutsch

Devadesátiny sestry Michaely

Devadesátiny sestry Michaely

Požehnanou devadesátku oslavila 11. srpna naše sestra M. Michaela. Gratulantů věru nebylo málo. Vrcholem oslavy byla děkovná mše svatá přímo v den narozenin. Sloužil ji zdejší otec děkan Jindřich Bartoš. Nad Znojmem se převalovala bouřka s pořádným hřměním – jak otec poznamenal v kázání, v nebi se už od rána sestře Michaele střílí salvy na počest. Na základě liturgických čtení pak připomenul, že důvěrné spojení s Bohem, věrné následování Krista je skutečným „nalezením života“, jsou to „dlouhá léta“, která v Písmu neoznačují jen vysoký věk, ale především život v plnosti. Devadesátiny sestry Michaely naplnily celý náš dům atmosférou vděčnosti. Její život vyzařuje plnost radosti z následování Pána. Ať jí Pán žehná a dál vede po své cestě!

Devadesátiny sestry Michaely Devadesátiny sestry Michaely