English Deutsch

Denní řád

Denní řád

Ve všední dny:

4:00 Vstáváme
4:30
Oficium čtení
Rozjímání
6:15 Ranní chvály
7:00

Mše svatá, Po - So
Tercie
Snídaně, práce

12:00

Sexta
Oběd, studium, práce

15:00 Nona
Růženec
16:30 Večerní chvály
Rozjímání
Večeře
Rekreace
19:00 Kompletář
Salve Regina, O lumen
21:00 Noční silentium