English Deutsch

Denní řád

Denní řád

 

 VŠEDNÍ DEN
 4:30  Vstáváme
 5:00  Oficium čtení, Rozjímání
 6:15  Anděl Páně, Ranní chvály
 7:00  MŠE SVATÁ   
          Tercie
 Snídaně    
 Práce 
 12:00  Anděl Páně
            Z hloubi volám (žalm za zemřelé)
            Sexta
 Oběd
 Duchovní četba, odpočinek   
 14:15  Rekreace
 15:00  Výstav Nejsvětější Svátosti
            Nona, Růženec
 16:30  Rozjímání
 17:00  Nešpory            
           Uschování Nejsvětější Svátosti
           Salve Regina, O lumen
 Večeře
 19:00  Duchovní četba
 19:30  Kompletář  (modlitba před spaním)
 21:00  Noční silentium

 

SOBOTA NEDĚLE
4:30  Vstáváme 5:00  Vstáváme
5:00  Oficium čtení, Rozjímání 5:30 Oficium čtení, Rozjímání
6:15  Anděl Páně, Ranní chvály

6:30  Anděl Páně

         Ranní chvály

7:00  MŠE SVATÁ

         Tercie

Snídaně
Snídaně 7:30  Tercie
Práce 8:45  MŠE SVATÁ
11:35  Růženec Výstav Nejsvětější Svátosti
 12:00  Anděl Páně

 Z hloubi volám (žalm za zemřelé)

            Sexta

 12:00  Anděl Páně

  Z hloubi volám (žalm za zemřelé)

            Sexta

  Uschování Nejsvětější Svátosti

 Oběd  Oběd
 Duchovní četba  Duchovní četba, odpočinek
 Práce, odpočinek  14:00  Rekreace
 16:30  Výstav Nejsvětější Svátosti

            Rozjímání

 15:00  Výstav Nejsvětější Svátosti

           Nona

           Růženec

 17:00  Nešpory

 Uschování Nejsvětější Svátosti

            Salve Regina, O lumen

 17:00  Nešpory

 Uschování Nejsvětější Svátosti

            Salve Regina, O lumen

 Večeře  Večeře individuální
 Komunitní Lectio divina  18:00  MŠE SVATÁ
 19:30  Kompletář 

           (modlitba před spaním)

 19:45  Kompletář 

            (modlitba před spaním)

 21:00  Noční silentium   21:00  Noční silentium