English Deutsch

Den zasvěceného života

5. 2. 2016

V pátek 5. února se konala první tematická pouť ke Svaté bráně Roku milosrdenství v našem kostele. Byla určená zvláště zasvěceným osobám, následovala totiž po svátku Uvedení Páně do chrámu. Tento den navíc letos uzavřel Rok zasvěceného života. Ke Svaté bráně a do náruče Božího milosrdenství jsme tak mohly s vděčností přinést i všechny plody, události, setkání i každodenní úsilí tohoto právě zakončeného roku.

Ranní i večerní poutní mši svatou sloužil jako hlavní celebrant o. Česlav Plachý OP. Sešlo se nás kolem třiceti řeholních sester.

V tomto společenství jsme v kostele v 16 hodin slavily zpívané nešpory z památky sv. Agáty, která na tento den připadla. Následovala adorace, modlitba růžence a mše svatá. Po mši svaté byli všichni pozváni na setkání v kapitulním sále kláštera. Otec Jindřich Bartoš nás požádal o krátké svědectví o našem povolání do řeholního života. Pouť byla pro nás velkým povzbuzením ve vzájemném společenství.

Den zasvěceného života