English Deutsch

Den zasvěceného života 2019

Den zasvěceného života 2019

2. únor, kdy si s celou Církví připomínáme svátek Uvedení Páně do chrámu, je pro nás, Bohu zasvěcené, velice významný. Hned ráno obnovujeme své sliby. Zpíváme krásnou antifonu Amo Christum – Miluji Krista a přinášíme Mu růži do vázy před oltář – jako symbol odevzdání svého života.

Slavnostní mši svatou začínáme svíčkovým průvodem z křížové chodby do kaple. V letošní homilii otec Pavel Bublan krásně hovořil o symbolu svíce, která dává teplo, světlo, sílu a obětuje se, tím, že z ní ubývá. Náš zasvěcený život jí má být podobný, proto jsme ji hořící přinesly v obětním průvodu jako dar. Svíce pak hořely celý den před oltářem, což umocňovalo modlitbu a rozjímání.

 

Večer jsme zakončily přenášením kopie obrazu Panny Marie Klasové – Budějovické do noviciátu a z noviciátu jsme do kaple přenesly obraz Panny Marie Růžencové. Tyto dva obrazy se v průvodu, za zpěvu přenášejí dva krát v roce 2. 2. na svátek Uvedení Páně do chrámu a 21.11. o památce Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Den zasvěceného života 2019 Den zasvěceného života 2019