English Deutsch

Bohoslužby

V naší kapli, zasvěcené Povýšení sv. Kříže, je možné se každý den, kromě neděle, zúčastnit Mše svaté.

Pondělí až sobota v 7 hodin ráno.

Na bohoslužbu je vstup pro veřejnost dveřmi po pravé straně vchodu do kostela sv. Kříže (Dolní Česká 1).

Společné modlitby liturgie hodin, růžence a adorace se mohou zúčastnit hosté, kteří mohou prožít v klášteře také několik dní vnitřního ztišení.