English Deutsch

Sliby sestry Michaely Benvenuty Hobzové, terciářky OP

Na svátek svaté Zdislavy 30. 5. 2015 složila v naší kapli věčné sliby Michaela Benvenuta Hobzová, z místního sdružení terciářů.

Sliby sestry Michaely Benvenuty Hobzové, terciářky OP