English Deutsch

Noc kostelů 2015

Letos jsme se poprvé zapojily do Noci kostelů. Návštěvníci si mohli prohlédnout křížovou chodbu, přes kterou mohli přijít do naší kaple. Řada z nich uvítala ztišení, ale byli i mnozí, kteří se dávali s námi do živých rozhovorů o víře. Byl to předvečer svátku svaté Zdislavy - patronky rodin, jejíž ostatky mohli návštěvníci uctít a také se zaposlouchat do zpěvu o této světici. Na závěr, kolem 22.00 hodiny přišel P. Jindřich Bartoš a požehnal všem rodinám.