English Deutsch

90 let sestry Marie Terezie Brichtové

90 let sestry Marie Terezie Brichtové

Dne 13. ledna léta Páně 2015 prožila znojemská komunita mnišek nevšední událost.

Oslavovala 90 let ode dne, kdy se v Praze vyklubala na tento svět její seniorka sestra Marie Terezie Brichtová, která vešla ve známost jako překladatelka duchovní literatury z různých jazyků.

Přijel jí pogratulovat otec provinciál Benedikt Mohelník, další bratři z Olomouce a naše pražské sestry z Lysalají.

Všichni jsme poděkovali Pánu za tento dar života v 11:00 hodin při mši svaté a po ní všichni byli pozváni k pohoštění a rekreaci.

Sestra Terezie zpestřila rekreaci fotkami a vyprávěním o svém povolání.

Děkujeme všem, kteří svou účastí a modlitbou přispěli k této naší oslavě.