English Deutsch

70. výročí kanonického schválení naší komunity

V pondělí 30. dubna 2018 si naše komunita připomněla 70 let od kanonického schválení. Tento výroční den jsme prožily v Boží blízkosti spolu s dominikánskou rodinou. Vrcholem dne bylo slavení děkovné mše svaté, kterou sloužil otec kardinál Dominik Duka spolu s prof. Piťhou, otcem děkanem Jindřichem, kaplanem Ladislavem a bratřími z Olomouce Antonínem, Česlavem, Saviem a bratrem Jakubem. I díky slovům otce kardinála jsme si opět mohly s vděčností uvědomit Boží působení v životě každé z nás i celé komunity.

Odpoledne se pak neslo v duchu přátelských rozhovorů. Také jsme společně zhlédli dokument s názvem 70 let putování, který jsme vytvořily u příležitosti tohoto jubilea a který zachycuje historii i současnost naší komunity.

Děkujeme Hospodinu za sedmdesát let existence naší komunity a prosíme o modlitbu, abychom se svatou horlivostí věrně sloužily Bohu.

 

K zhlédnutí zde:   Dokument 70 let putování

 

70. výročí kanonického schválení naší komunity 70. výročí kanonického schválení naší komunity 70. výročí kanonického schválení naší komunity 70. výročí kanonického schválení naší komunity
70. výročí kanonického schválení naší komunity 70. výročí kanonického schválení naší komunity 70. výročí kanonického schválení naší komunity 70. výročí kanonického schválení naší komunity