English Deutsch

Mnišky Kazatelského řádu

Mnišky Kazatelského řádu

 

Všem našim přátelům, dobrodincům a sponzorům děkujeme za veškerou podporu duchovní i materiální.

 

Připravujeme nové internetové stránky, které jsou dostupné na: http://ub.op.cz

a které postupně aktualizujeme.

Zde (www.mnisky.op.cz) již nové aktuality nenaleznete, ale uvedené informace jsou platné.

Děkujeme za pochopení a trpělivost.

 

 

Náš klášter je jedním z klášterů mnišek Kazatelského řádu a podléhá magistrovi řádu.

Tím je v současné době nově zvolený fr. Gerard Timoner.

První dům dominikánských mnišek založil svatý Dominik ve Francii v Prouille na samém začátku řádu r. 1206.

Poslání dominikánských mnišek vychází ze Základní ústavy mnišek:

Je jím úsilí o dokonalou lásku k Bohu a k bližním, která by se účinně přičiňovala o spásu lidí.

Jako kontemplativním mniškám nám náleží hledat Boha ve skrytosti a v srdci církve růst v lásce a prorocky hlásat svým životem, že "Kristus jediný je blaženost".

Kromě tohoto "apoštolátu bytí" je nám jako dominikánským mniškám vlastní horlivá snaha o studium posvátné pravdy, které živí kontemplativní modlitbu.

 

 

Mnišky Kazatelského řádu Mnišky Kazatelského řádu Mnišky Kazatelského řádu